Culto Solene - 24/07/2016 - Ne 9.26-37 "O ciclo vicioso do pecado" - Rev Alexandro Ramos